บางกอกแอร์เวย์ส ปรับลดและยกเลิกเที่ยวบินเพิ่มเติมเป็นการชั่วคราว

0

กรุงเทพฯ / 19 มีนาคม 2563 (วันนี้)  บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ประกาศปรับลดเที่ยวบิน และยกเลิกเที่ยวบินเป็นการชั่วคราว เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และเศรษฐกิจโลกชะลอตัว  โดยเพิ่มเติมจากที่ได้ประกาศไปแล้วเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมาโดยมีการปรับลดเที่ยวบินชั่วคราว ดังนี้

 • เส้นทางไป – กลับ กรุงเทพฯ – หลวงพระบาง (เที่ยวบิน PG945 และ PG946)
   
  ยกเลิกเที่ยวบินตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม – 24 ตุลาคม 2563
   
 • เส้นทางไป – กลับ กรุงเทพฯ – มัลดีฟส์ (เที่ยวบิน PG711 และ PG712)
   
  ยกเลิกเที่ยวบินเฉพาะวันอังคาร พฤหัสบดี และเสาร์ ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม – 24 ตุลาคม 2563
  โดยจะยังทำการบินเฉพาะวันจันทร์ พุธ ศุกร์ อาทิตย์
   
 • เส้นทางไป – กลับ กรุงเทพฯ – ภูเก็ต (เที่ยวบิน PG287 และ PG280)
   
  ยกเลิกเที่ยวบินตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม – 30 เมษายน 2563
 • เส้นทางบิน กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ (เที่ยวบิน PG217), เชียงใหม่ – ภูเก็ต (เที่ยวบิน PG248),
   
  ภูเก็ต – กรุงเทพฯ (เที่ยวบิน PG284)
  ยกเลิกเที่ยวบินตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – 24 ตุลาคม 2563
   
 • เส้นทางไป – กลับ สมุย – ภูเก็ต (เที่ยวบิน PG251 และ PG252)
   
  ยกเลิกเที่ยวบินตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม – 30 เมษายน 2563 และ 1 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2563
   
 • เส้นทางไป – กลับ กรุงเทพฯ – กระบี่ (เที่ยวบิน PG263 และ PG264)
   
  ยกเลิกเที่ยวบินตั้งแต่วันที่ 21 – 30 เมษายน 2563
   
 • เส้นทางบิน กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ (เที่ยวบิน PG229), เชียงใหม่ – สมุย (เที่ยวบิน PG244),
   
  สมุย – กรุงเทพฯ (เที่ยวบิน PG126) 
  ยกเลิกเที่ยวบินตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2563
   
 • เส้นทางไป – กลับ กรุงเทพฯ – ตราด (เที่ยวบิน PG301 และ PG302)
   
  ยกเลิกเที่ยวบินตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม – 30 เมษายน 2563
 • เส้นทางไป – กลับ กรุงเทพฯ – พนมเปญ (เที่ยวบิน PG933, PG934, PG937 และPG928)
   
  ยกเลิกเที่ยวบินตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม – 24 ตุลาคม 2563
   
 • เส้นทางไป – กลับ กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง (เที่ยวบิน PG707 และ PG708)
   
  ยกเลิกเที่ยวบินตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม – 24 ตุลาคม 2563
   
 • เส้นทางไป – กลับ กรุงเทพฯ – เสียมราฐ (เที่ยวบิน PG905 และ PG906)
   
  ยกเลิกเที่ยวบินตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม – 24 ตุลาคม 2563
   
  ยกเลิกเส้นทางบินชั่วคราว ดังนี้
 • เส้นทางไป – กลับ สมุย – ฮ่องกง (เที่ยวบิน PG873 และ PG876)
   
  ยกเลิกเที่ยวบินตั้งแต่วันที่ 10   มีนาคม  24 ตุลาคม 2563
   
 • เส้นทางไป – กลับ กรุงเทพฯ – สมุย – สิงคโปร์  (เที่ยวบิน PG963 และ PG968)
   
  ยกเลิกเที่ยวบินตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม – 30 มิถุนายน 2563
  ยกเว้นวันที่ 3 -21 เมษายน 2563
 • เส้นทางไป – กลับ เชียงใหม่ – หลวงพระบาง (เที่ยวบิน PG983 และ PG984)
   
  ยกเลิกเที่ยวบินตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม – 30 มิถุนายน 2563
   
 • เส้นทางไป – กลับ สมุย – กัวลาลัมเปอร์ (เที่ยวบิน PG951 และ PG952)
   
  ยกเลิกเที่ยวบินตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม – 30 มิถุนายน 2563
  ผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากการปรับลดเที่ยวบินและการยกเลิกเส้นทางบินชั่วคราว สามารถเปลี่ยนแปลงหรือขอรับการคืนค่าบัตรโดยสารได้ โดยผู้โดยสารที่สำรองที่นั่งโดยตรงกับทางสายการบินฯ สามารถติดต่อได้ที่คอลเซ็นเตอร์ 1771 (ตลอด 24 ชั่วโมง) หรือ สำนักงานออกบัตรโดยสารบางกอกแอร์เวย์สทั่วประเทศ และผู้โดยสารที่ออกบัตรโดยสารผ่านทางสำนักงานตัวแทนจำหน่าย กรุณาติดต่อโดยตรงได้ที่ตัวแทนจำหน่าย
Share.

About Author

Leave A Reply