ผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ สละเงินสร้างขวัญกำลังใจให้สมาชิกสู้ภัยโควิด-19

0

ผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ ตั้งแต่ระดับสหกรณ์จังหวัด 73 จังหวัดจนถึงอธิบดี รวม 110 คน พร้อมใจบริจาคเงินประจำตำแหน่งเดือนเมษายน รวมกว่า 1 ล้านบาท จัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเพื่อนำไปแจกจ่ายให้สมาชิกสหกรณ์ที่เดือดร้อน สร้างกำลังใจสู้กับไวรัสโควิด-19

จากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ระบาดในขณะนี้ ส่งผลต่อสมาชิกสหกรณ์และประชาชนทั่วไป ซึ่งได้รับผลกระทบในการประกอบอาชีพและมีบางส่วนที่ขาดรายได้เพื่อนำไปเลี้ยงครอบครัว กรมส่งเสริมสหกรณ์ซึ่งเป็นหน่วยงานราชการหนึ่งที่มีความห่วงใยชาวบ้านและสมาชิกสหกรณ์ที่กำลังประสบปัญหาดังกล่าว ผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์จึงได้มีการหารือร่วมกันเพื่อหาทางช่วยเหลือเร่งด่วน โดยในเบื้องต้น ผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ รวม 110 คน นับตั้งแต่สหกรณ์จังหวัด ผู้อำนวยการกอง/สำนัก ผู้ตรวจราชการ ผู้เชี่ยวชาญ รองอธิบดีตลอดจนถึงอธิบดี ทุกคนพร้อมใจสละเงินประจำตำแหน่งเดือนเมษายน  รวมเป็นเงินประมาณ 1 ล้านบาทเศษ เพื่อนำเงินทั้งหมดไปจัดหาสิ่งของและเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ อาทิ ข้าวสาร น้ำดื่ม น้ำตาล ปลากระป๋อง นม บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป และหน้ากากอนามัย บรรจุรวมกันในถุงยังชีพ เพื่อนำไปแจกจ่ายและมอบให้กับพี่น้องสมาชิกสหกรณ์ที่เดือดร้อนและได้รับผล กระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งเป็นพลังของความห่วงใยและเป็นน้ำใจเล็กๆน้อยๆที่ข้าราชการไทยมีต่อประชาชน

“ผู้บริหารกรมฯ ทั้งผู้ตรวจราชการกรม ผอ.กอง สำนักและสหกรณ์จังหวัด ทั้ง 110 คน ได้สละเงินประจำตำแหน่งรวมแล้วกว่าล้านบาท เพื่อส่งความช่วยเหลือไปยังพี่น้องประชาชนผู้เดือดร้อน ทั้งในเรื่องอาหาร ความเป็นอยู่ จังหวัดไหน ใครเดือดร้อน เราจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะเข้าไปให้ความช่วยเหลือ ถึงแม้เป็นจำนวนเงินไม่มากแต่ก็ถือว่าเป็นการร่วมเสียสละเพื่อแบ่งปันให้กับประชาชน เพื่อให้ทุกคนสามารถดำเนินชีวิต มีกำลังใจและผ่านวิกฤติครั้งนี้ไปได้”  นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าว

Share.

About Author

Leave A Reply