สำนักอัยการสูงสุด’ ห่วงใย จนท.และปชช. ติดเครื่องฟอกอากาศเทคโนโลยีนาซ่า

0

บ่ายวันที่ 13 พ.ค.2563 สำนักงานอัยการสูงสุด โดย นายมานะ วีระอาชากุล และ นายเสรี เยาวะ รองเลขานุการ   เป็นผู้แทน รับมอบเครื่องฟอกอากาศฆ่าเชื้อ AP 3000 จำนวน 20 เครื่อง จาก บริษัท เอชบีพี อินโนเวชั่น จำกัด โดย นายโฆษิต สุวินิตจิต ที่ปรึกษาบริษัท และ นางยุวดี บุญครอง กรรมการบริษัท

ทั้งนี้สืบเนื่องจาก นายธีรวัฒน์ พุฒิบูรณวัฒน์  เลขานุการอัยการสูงสุด มีความห่วงใยสุขภาพเจ้าหน้าที่ และประชาชนที่มาติดต่อราชการ จึงได้ติดต่อ บริษัทเอชบีพี อินโนเวชั่น จำกัด  จัดซื้อเครื่องฟอกอากาศฆ่าเชื้อ AP3000  เทคโนโลยี ACTIVE PURE นวัตกรรมที่ใช้ในกระสวยอวกาศนาซ่า ของสหรัฐอเมริกา ที่มีจุดเด่นในการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ ตัดวงจรการติดเชื้อได้ทั้งทางอากาศและบน เพื่อติดตั้งรอบสำนักอัยการสูงสุด

สำหรับ เทคโนโลยี ACTIVE PURE ในเครื่องฟอกอากาศและฆ่าเชื้อ AP 3000 ประกอบไปด้วยเทคโนโลยี RCI  สามารถผลิตไฮโดรเจน เปอร์ออกไซด์ (จากรังผึ้ง) ลิขสิทธิ์เฉพาะ ซึ่งทำหน้าที่กำจัดเชื้อโรคทุกชนิด และเชื้อไวรัสต่างๆ โดยเฉพาะไวรัสโควิด-19 ที่สามารถแพร่กระจายจากการสัมผัสพื้นผิวต่างๆ เช่น พื้น ลูกบิดประตู ราวบันได ลิฟต์ หรือเชื้อโรคที่กระจายอยู่ในอากาศได้เป็นอย่างดี

นอกจากนี้จะมี OZONE ยังสามารถกำจัดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ด้วยการผลิตโอโซนในปริมาณที่เหมาะสม เช่น กลิ่นอาหาร ของเสีย ห้องน้ำ กลิ่นจากเชื้อรา เป็นต้น และเทคโนโลยี ION ที่สามารถกำจัดฝุ่นในอากาศโดยการปล่อยประจุไอออนยิงไปในอากาศเพื่อดักจับฝุ่นที่มีขนาดเล็กระดับ PM 2.5 ให้รวมกันเป็นขนาดใหญ่แล้วตกลงพื้น ทำให้อากาศสะอาดบริสุทธิ์ ปลอดจากฝุ่นละอองที่เป็นอันตรายกับปอดและสุขภาพของประชาชน ด้วย 3 เทคโนโลยี ACTIVE PURE ที่มีอยู่ในเครื่องเดียว ซึ่งบริษัท เฮลท์ เอนฮานซ์เทค จำกัด โดยนายราเชน วัฒนเสลารัต กรรมการผู้จัดการ เป็นตัวแทนจำหน่ายจากประเทศไทยที่ได้รับสิทธิ์ถูกต้องจากองค์การนาซ่า

Share.

About Author

Leave A Reply