วิริยะประกันภัยมอบ “ถุงปันสุข” ให้เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

0

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี  รับมอบ ถุงปันสุข ” บรรจุเครื่องอุปโภค-บริโภค จาก บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)   โดยมี นางพรพิมล  บัวสมุย  ผู้จัดการสาขาสุราษฎร์ธานี  และ นายมนตรี ชูพงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท พี.เอ็ม.วี โบรกเกอร์ จำกัด เป็นผู้แทนบริษัทฯ ทั้งนี้ “ถุงปันสุข” ภายในบรรจุเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในการดำรงชีวิตของประชาชน อาทิ ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำมันพืช น้ำดื่ม เป็นต้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  ณ  เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

ทั้งนี้ทางเทศบาลฯ จะได้นำไปแจกจ่าย แก่ชุมชน  หมู่บ้าน ประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19   อีกทั้งมีมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมตามหลัก “Social Distancing” และถือปฏิบัติตามหลักการป้องกันการแพร่ระบาดที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด 

Share.

About Author

Leave A Reply