เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ผ่านรับรองมาตรฐานความปลอดภัย ด้านสุขอนามัย

0

นายสมพล ตรีภพนารถ (ที่ จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการธุรกิจศูนย์การค้า บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) รับมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (Amazing Thailand Safety and Health Administration – SHA) จากนายอนุทิน ชาญวีรกุล(ที่ 3 จากซ้าย) รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะที่ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย เพื่อให้มั่นใจได้ว่าศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ได้นำมาตรการความปลอดภัยด้านสาธารณสุขผนวกกับดำเนินการภายใต้ 3 แนวทาง ได้แก่ มาตรการคัดกรอง มาตรการป้องกัน และ มาตรการปลอดภัย เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19

โครงการ Amazing Thailand Safety and Health Administration (SHA) เป็นโครงการความร่วมมือของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) และกระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค กรมอนามัย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

Share.

About Author

Leave A Reply