“กรุงเทพธนาคม” นำร่องชวนผู้ประกอบการร้อยสายสื่อสารลงใต้ดิน

0

“กรุงเทพธนาคม” ประกาศเชิญชวนผู้ให้บริการโทรคมนาคมและผู้สนใจยื่นความจำนงเช่าท่อร้อยสายสื่อสาร(ไมโครดัก)และดาร์คไฟเบอร์ ในพื้นที่นำร่อง 4 พื้นที่  ใช้ฟรี 3 เดือน  เพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้บริการทั้งปัจจุบันและอนาคต

18 มิ.ย. 63 นายมานิต เตชอภิโชค กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด กล่าวว่า หลังจากที่บริษัทฯได้รับมอบหมายจากกรุงเทพมหานครให้ดำเนินโครงการนำสายสื่อสารลงใต้ดิน โดยใช้เทคโนโลยีไมโครดักที่มีครอบคลุมทั่วทั้งกรุงเทพมหานคร โดยขณะนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างในพื้นที่นำร่อง 4 เส้นทาง ประกอบด้วย 1.ถนนวิทยุ (จากถนนเพชรบุรี ถึงแยกเพลินจิต) ระยะทาง 1.337 กิโลเมตร  2.ถนนรัชดาภิเษก (จากหน้า MRT ศูนย์วัฒนธรรมฯ ประตู 3 ถึงซอยรัชดาภิเษก7 ระยะทาง 2.06 กิโลเมตร 3.ถนนนราธิวาสราชนครินทร์  (จากถนนสาทรใต้ – ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 10) ระยะทาง 1.67 กิโลเมตร และ 4. เส้นทางถนนวิทยุ (จากแยกเพลินจิต-แยกสารสิน) ระยะทาง 2.185 กิโลเมตร รวมระยะทาง 7.252 กิโลเมตร

สำหรับการให้บริการจะมี 2 รูปแบบคือ 1. รูปแบบไมโครดัก รองรับได้สูงสุดประมาณ 21 ไมโครดัก อัตราค่าเช่า 7,100 บาท/ไมโครดัก/กิโลเมตร/เดือน   (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 2.รูปแบบ Dark Fiber ในอัตราค่าเช่า 500บาท/คอร์/กิโลเมตร/เดือน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้มีนโยบายให้บริษัทกรุงเทพธนาคม เปิดห้ผู้ให้บริการโทรคมนาคม (โอเปอเรเตอร์)ทดลองใช้ท่อร้อยสายสื่อสารที้ง 2 รูปแบบโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเป็นเวลา 3 เดือน เพื่อเป็นการยืนยันว่า เป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถใช้บริการได้จริงและมีอายุการใช้งานมากกว่า 30 ปี คุณภาพดีกว่าท่อ PVC และท่อชนิดอื่นซึ่งเป็นเทคโนโลยีเก่าและใช้งานมานาน และไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้บริการทั้งในปัจจุบันและอนาคต

นายมานิต กล่าวว่า จากการประชุมร่วมกันที่สำนักงานกสทช.โดยมี รมว.กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส)พร้อมด้วยเลขาธิการ กสทช. กรุงเทพมหานคร โดยรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และผู้แทนบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)เข้าร่วมประชุม ทางกรุงเทพมหานคร ยืนยันว่าจะดำเนินการก่อสร้างท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดินทั่วกรุงเทพฯ ระยะทาง 2,450 ก.ม. พร้อมเชื่อมโยงโครงข่ายการให้บริการเข้าสู่ตรอก ซอยต่างๆ เพื่อให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึง

ในส่วนของทีโอที ที่อ้างว่า มีท่อที่พร้อมใช้งานได้ ในเรื่องนี้ รมว.ดีอีเอส ได้ให้ ทีโอที นำสายสื่อสารของทีโอทีที่ยังพาดอยู่บนเสาไฟฟ้านำลงท่อของทีโอทีโดยไม่เปิดผิวทางเท้าและผิวการจราจร เพื่อไม่กระทบต่อการสัญจรของประชาชน

ทั้งนี้จึงขอเชิญชวนผู้ให้บริการโทรคมนาคมมาร่วมมือกันนำสายสื่อสารฟที่รกรุงรังบนเสาไฟฟ้าลงใต้ดินเพื่อความสะอาด สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง และเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  ผู้สนจยื่นความจำนงได้ที่ www.thanakom.co.th/17581349/underground

Share.

About Author

Leave A Reply